Kontakt

Gurrehus er beliggende på

Gurrevej 430, 3490 Kvistgård

 

Kontakt

Marienlund
Stavnsholt Gydevej 97
3460, Birkerød
70 22 77 01
info@marienlund.com

Marienlund

Marienlund er et full-service eventbureau. Det betyder, at vi gerne vil inddrages så tidligt som muligt i processen omkring din event. Og da den tætte dialog er det bedste værktøj, når vi sammen skal kreere en succesoplevelse, så vil vi gerne mødes med dig tidligt i processen, face to face.

Vi kommer gerne til et uforpligtende møde, hvor du kan præsentere os for dine tanker og planer - og hvor vi sammen kan kridte banen op og sikre en forventningsafstemning, så alle parter er helt afklaret, inden arbejdet påbegyndes.

Efter dette indledende møde vil du modtage et gratis og uforpligtende oplæg fra vores side indeholdende et detaljeret overblik over alle punkter i din event og en samlet pris.

Hjemmeside: www.marienlund.com